ชาวสุรินทร์ ร่วมสวดมนต์ข้ามปี เสริมสิริมงคลต้อนรับปีใหม่ 2556

ค่ำคืนของ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2555 ชาวสุรินทร์จำนวนมาก ทั้งในเขตตัวเมืองและพื้นที่อำเภอรอบนอกต่างพร้อมใจกัน ชวนลูก จูงหลานเข้าวัดปฏิบัติหน้าที่พุทธศาสนิกชน เสริมความเป็นสิริมงคลให้แก่ตนเองและครอบครัว นับถอยหลังต้อนรับปีใหม่ 2556 โดยการเข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีกันอย่างเนืองแน่น Read the rest of this entry »

จังหวัดสระแก้ว ร่วมใจสวดมนต์ข้ามปี สร้างความดี ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๖

ผู้ว่าราชการฯ เชิญชวนชาวจังหวัดสระแก้ว ร่วมสร้างความดีสวดมนต์ข้ามปี โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว ร่วมกับคณะสงฆ์ พร้อมด้วยเครือข่ายประชาคมงดเหล้าจังหวัดสระแก้ว หน่วยงานภาคราชการ ภาคเอกชน ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนทุกสาขาอาชีพในเขตพื้นที่จังหวัดสระแก้ว ร่วมใจสร้างความดีโดยการเข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี สร้างความดีต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๖ ในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ เริ่มเวลา ๒๒.๐๐ น. ถึง เวลา ๐๑.๐๐ น. ของวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖ Read the rest of this entry »

เยาวชนฯงดเหล้าเชียงใหม่ รณรงค์สวดมนต์ข้ามปี จริงใจไร้แอลกอฮอล์

(๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ สถานีขนส่งจังหวัดเชียงใหม่แห่งที่ ๓) เครือข่ายเยาวชนเฝ้าระวังภัยแอลกอฮอล์ ๗ สถาบันจังหวัดเชียงใหม่และเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ในช่วงเทศกาลปีใหม่ในหลายประเด็น อาทิ การรณรงค์ร่วมโครงการสวดมนต์ข้ามปี ชีวิตดีข้าม พ.ศ ไร้แอลฮอล์ ที่จัดขั้นในพื้นที่วัดต่างในเขตเมืองเชียงใหม่และอำเภอรอบนอก,การณรงค์โครงการห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในรถและบนทางให้กับกลุ่มผู้ขับขี่รถโดยสารประจำทาง,การณรงค์โครงการเคาท์ดาวน์เชียงใหม่ ไร้แอลกอฮอล์ที่จัด บริเวณข่วงประตูท่าแพ Read the rest of this entry »

กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีวัดโสธรวราราม จังหวัดฉะเชิงเทรา

วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เวลา 19.00 น. เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดฉะเชิงเทราร่วมกับจังหวัดฉะเชิงเทราจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ชีวิตดี ขึ้นปีใหม่ ณ วัดโสธรวรารามวรวิหาร มีประชาชนจากในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดใกล้เคียง เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน ประมาณ 2,000 คนเศษ  ส่วนใหญ่เป็นเด็กเยาวชน  วัยผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ ซึ่งกิจกรรมภายในงานมีการแจกเกียรติธรรมบัตร และรับของที่ระลึก  โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี

Read the rest of this entry »

“COUNT DOWN MONG-KOL สวดมนต์ข้ามปี ” จ.ขอนแก่น

รวมพลังภาคีเครือข่ายจังหวัดขอนแก่นแถลงข่าว

“COUNT DOWN MONG-KOL สวดมนต์ข้ามปี ทำความดีถวายในหลวง”
วัดหนองแวง  (พระอารามหลวง) อ.เมือง  จ.ขอนแก่น

๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๕  เวลาประมาณ ๑๗.๓๐ น. ภาคีเครือข่าย หน่วยงานราชการ สื่อมวลชนทุกแขนง ของจังหวัดขอนแก่นได้ร่วมกันแถลงข่าว “COUNT DOWN MONG-KOL สวดมนต์ข้ามปี ทำความดีถวายในหลวง” วัดหนองแวง  (พระอารามหลวง) อ.เมือง จ.ขอนแก่น  Read the rest of this entry »

ผู้ว่าฯ พร้อมเครือข่าย เตรียมงานสวดมนต์ข้ามปี จ.ฉะเชิงเทรา

วันที่  21   ธันวาคม  2555    เวลา 09.00 น.     เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยนายสุพัฒน์  ธนะพิงค์พงษ์ ประธานเครือข่ายฯ พร้อมด้วย นายสมภพ  วงศ์พยัคฆ์ นายศักดา  ทองประสิทธิ์ รองประธานเครือข่ายฯ ผู้ประสานงานจังหวัด หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ดร.วรางค์ภรณ์  ไตรติลานันท์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด  วัฒนธรรมจังหวัด ผู้แทนสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมงานสวดมนต์ข้ามปี กับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา นายเริงศักดิ์ มหาวินิจฉัยมนตรี Read the rest of this entry »

สวดมนต์ข้ามปี-เดิน-วิ่งราตรีข้ามปี บูชาพระธาตุ จ. นครศรีธรรมราช

แถลงข่าว สวดมนต์ข้ามปี – เดิน-วิ่งราตรีข้ามปี บูชาพระธาตุ  วันอาทิตย์ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๐๐ –๑๖.๐๐ น. ณ วิหารหลวง วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช


เทศกาลต้อนรับปีใหม่และนับถอยหลังสิ้นปี พศ. ๒๕๕๕ เข้าสู่ ปี ๒๕๕๖ ที่เมืองนครฯ ปีนี้ สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช จับมือกับ ประชาคมเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.)จัดงาน สวดมนต์ข้ามปี – เดิน – วิ่งราตรีข้ามปี บูชาพระธาตุ เพื่อจุดประสงค์การสร้างมงคลชีวิต ภายใต้แนวคิด “เริ่มต้นดี ชีวิตก็ดี” จึงเชิญชวนชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช และ ประชาชนทั่วไป มากราบนมัสการพระธาตุนครฯ ร่วมสวดมนต์ข้าม เดิน- วิ่ง ราตรีข้ามปี และร่วมกิจกรรมอื่นๆ ที่เป็นมงคลชีวิตสู่ปี ๒๕๕๖ Read the rest of this entry »

ขอนแก่นเตรียมงานยิ่งใหญ่ COUNT DOWN MONG-KOL

สวดมนต์ข้ามปี ทำความดีถวายในหลวง หวังบันทึกเป็นสถิติพระสงฆ์นานาชาติสวดมนต์ข้ามปีนานที่สุดในประเทศไทย

จังหวัดขอนแก่นโดยคณะทำงานจัดงาน COUNT DOWN MONG-KOL สวดมนต์ข้ามปี ทำความดีถวายในหลวง ประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐและภาคีเครือข่ายภาคประชาชน ได้แก่ เครือข่ายงดเหล้าภาคประชาชน สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด เทศบาลนครขอนแก่น เทศบาลตำบลพระลับ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น เครือข่ายเด็กเยาวชนจังหวัดขอนแก่น สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๖ ขอนแก่น และผู้แทนสื่อมวลชน ประชุมหารือเตรียมงานฯ หวังให้เป็นงานที่ยิ่งใหญ่ สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดขอนแก่นอีกงานหนึ่งในช่วงเทศกาลปีใหม่ Read the rest of this entry »

“สวดมนต์ข้ามปี” สร้างมหากุศลถวายพ่อหลวง

นับเป็นห้วงเวลาแห่งความสุขของพสกนิกรไทยโดยแท้ ในช่วงงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จออกมหาสมาคม ณ สีหบัญชร พระที่นั่งอนันตสมาคม ในวันที่ 5 ธ.ค.55 นี้ Read the rest of this entry »

สวดมนต์เดลิเวอร์รี่…เรื่องดีๆ “สวดมนต์ปีใหม่ ชีวิตใหม่ ไร้แอลกอฮอล์”‏

อุ่นเครื่องสวดมนต์ข้ามปี ๒๕๕๖ : ตั้งแต่ปี ๒๕๕๒ เครือข่ายงดเหล้า ได้ประสานงานภาคี รณรงค์สร้างกระแส “สวดมนต์ปีใหม่ ชีวิตใหม่ ไร้แอลกอฮอล์” เริ่มต้นจาก ๙ จังหวัดทั่วไทย..  มุ่งเน้นให้เกิดกระแสนำไปสู่การเป็น “วิถีบุญ วิถีธรรม” ของพุทธศาสนิกชนทั้งประเทศ  วันนี้…ผ่านไปแล้ว ๓ ปี ดอกผลและความเข้าใจที่ตรงกันของประชาคม ทำให้ “การสวดมนต์” นั้น…..“ไม่หยุดอยู่แค่อีเวนต์”  แต่ได้กลายเป็นวิถีไปแล้ว นั่นแสดงให้เห็นว่า…เราเดินมาถูกทาง ทางแห่งธรรม ทางที่จะทำให้ “ชุมชนจัดการตนเองด้านศีลธรรม”…ได้อย่างแท้จริง
Read the rest of this entry »