นายศิริพงษ์ ห่านตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เปิดเผยว่า จังหวัดปราจีนบุรีกำหนดจัดกิจกรรมโครงการสวดมนต์ไหว้พระเจริญจิตภาวนาเพื่อ ความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตสำหรับประชาชนทั่วไป เนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่า พ.ศ. 2554 ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2555 โดยกำหนดให้วัดทุกวัดในจังหวัดปราจีนบุรีเปิดเป็นสถานที่ประกอบพิธีเจริญพระ พุทธมนต์ และเจริญจิตภาวนาข้ามปี ในวันที่ 31 ธันวาคม 2554 เวลา 22.00 น. ถึงวันที่ 1 มกราคม 2554 เวลา 02.00 น. โดยกำหนดให้วัดป่ามะไฟ ตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี เป็นศูนย์กลางการจัดกิจกรรมและประชาสัมพันธ์
ทั้งนี้การจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อความเป็นสิริมงคล ทำความดีส่งท้ายปีเก่า 2554 ต้อนรับปีใหม่ 2555 และเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ และเพื่อเป็นสิริมงคลแก่พุทธศาสนิกชน เนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม่ และเพื่อเป็นการสนับสนุนให้วัดได้จัดกิจกรรมเป็นที่พึ่งทางใจของประชาชนใน สถานการณ์อุทกภัย และชุมชนได้ร่วมกันเสริมสร้างคุณงามความดี เนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม่ จังหวัดปราจีนบุรีจึงเชิญชวนทุกท่านได้เข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ทำดีส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ณ วัดใกล้บ้านของท่าน

ที่มา: สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์