สสส.จับมือ กทม.มส. ภาคีเครือข่ายกว่า ๓๐ องค์กร ชวนคนไทย “สวดมนต์ข้ามปี เริ่มต้นดีชีวิตดี” ปีที่ ๒ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง ฟื้นฟูกำลังใจหลังภัยน้ำท่วม ณ ท้องสนามหลวง รวมพระวัดดังร่วมสวดมนต์ให้พร พร้อมกันทั่วประเทศกว่า ๓ หมื่นวัด อัญเชิญพระพุทธชยันตี ฉลอง ๒,๖๐๐ ปี พระพุทธเจ้าตรัสรู้ให้ประชาชนอธิษฐานขอพร หวังสร้างต้นแบบฉลองปีใหม่แบบไทย เนรมิตสนามหลวงเป็นพื้นที่สร้างสรรค์ ๗  ลานบุญ

พระพรหมเมธี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศ์

เมื่อวันที่ ๒๐ ธ.ค. ที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร มีแถลงข่าว “สวดมนต์ข้ามปี เริ่มต้นดี ชีวิตดี” โดย พระพรหมเมธี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศ์ กรรมการมหาเถรสมาคม กล่าว ว่า ปีที่ผ่านมาประชาชนต้องเผชิญกับปัญหาโดยเฉพาะภัยธรรมชาติที่สร้างความสูญ เสียอย่างมาก แต่คนไทยก็มีความอดทนอดกลั้นสู้กับสภาพที่เกิดขึ้น ซึ่งมหาเถรสมาคม (มส.) มีมติเห็นชอบให้จัดโครงการสวดมนต์ไหว้พระเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสร้างสิริมงคลแก่ ชีวิต ให้ทุกวัดทั่วประเทศ ๓๐,๐๐๐ แห่ง วัดไทยในต่างประเทศกว่า ๓๐๐ แห่ง ร่วมจัดกิจกรรมเริ่มต้นปีด้วยสิ่งดีๆ ซึ่งในปี ๒๕๕๕ ยังถือเป็นปีมหามงคลเพราะเป็นปีพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปีแห่งการตรัสรู้ขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้า โดยอานิสงส์แห่งการสวดมนต์ มีพลานุภาพช่วยทำให้ใจสงบ เกิดพลัง และช่วยให้ผ่านพ้นทุกข์ในเรื่องต่างๆ ไปได้ ทำให้มีสติมองอุปสรรคเป็นโอกาส ปัญหาเป็นปัญญาด้วย จึงเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่านมาร่วมกันสวดมนต์ให้ใจบริสุทธิ์ ที่ไหนก็ไม่เหมาะเท่าที่สนามหลวง เพราะทำให้เกิดความอบอุ่น

ศ.นพ.อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม ประธานคณะกรรมการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี 2554-2555

ศ.นพ.อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม ประธานคณะกรรมการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ๒๕๕๔-๒๕๕๕ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในปีนี้ สสส. ร่วมกับภาคีเครือข่าย ได้แก่ มส. กทม. สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) มูลนิธิวัดปัญญานันทาราม และหน่วยงานต่างๆ กว่า ๓๐ องค์กร ร่วมจัดกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ปีนี้มีศูนย์กลางจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ในวันที่ ๓๑ ธ.ค. ๒๕๕๔ ณ สนามหลวง ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐-๐๑.๐๐ น. โดยมีพระพรหมวชิรญาณ เจ้าอาวาสวัดยานนาวา กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และได้นิมนต์พระเถรานุเถระที่ประชาชนให้ความเคารพนับถืออีก ๓๒ รูป มาร่วมเจริญพระพุทธมนต์ให้ศีล ให้พรแก่ประชาชนที่มาร่วมงาน อาทิ พระธรรมสิทธินายก เจ้าคณะ กทม. พระธรรมเจดีย์ เจ้าคณะภาค ๑๓ พระเทพคุณาภรณ์ วัดเทวราชกุญชร ฯลฯ

แถลงข่าวสวดมนต์ข้ามปี 2554

“คืนข้ามปี ๓๑ ธ.ค. นอกจากร่วมสวดมนต์ ยังมีลานนิทรรศการให้ความรู้ ธรรมะบันเทิง และกิจกรรมสร้างสรรค์ ๗ ลานบุญ คือ ๑.ลานพระศรีมหาโพธิ์ ประดิษฐานพระพุทธรูปปางห้ามพยาธิ ซึ่ง สคล. จัดสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒.ลานพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี แสดงนิทรรศการประวัติพระพุทธศาสนา ๓.ลานสร้างสุข ภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ๔.ลานอิ่มบุญ ร่วมสรงน้ำพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง ๙ วัดดังทั่วไทย ๕.ลานอิ่มอก อิ่มใจการละเล่นของไทย ๔ ภาค ของเล่นแบบธรรมชาติ ชุมชนชาวพุทธ จิตอาสา ๖.ลานพุทธศิลป์เป็นรวมตัวและแสดงงานของศิลปินชั้นนำทั่วประเทศ และ ๗.เวทีธรรมะบันเทิง การแสดงศิลปะแบบไทยๆ ทั้งนี้ คาดว่าในปีนี้จะมีผู้สนใจมาร่วมงานสวดมนต์ข้ามปีที่วัดทั่วประเทศมากกว่า ๑๐ ล้านคน”ศ.นพ.อุดมศิลป์ กล่าว

นางทยา ทีปสุวรรณ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าว ว่า กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี เริ่มต้นดี ชีวิตดี เป็นการทำสิ่งที่เป็นมงคลต่อตนเองต้อนรับปีใหม่ นอกจากนี้ในวันที่ ๓๑ ธ.ค.บริเวณท้องสนามหลวง ยังอัญเชิญพระพุทธนวราชบพิตร จากหอพระ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เพื่อไปประดิษฐานให้ประชาชนได้สักการะที่ท้องสนามหลวง ตั้งแต่วันที่ ๓๐ ธ.ค.๕๔ - ๑ ม.ค.๕๕ และพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน ๑๘๕ รูป ในเช้าวันที่ ๑ ม.ค.๕๕ เวลา ๐๗.๐๐ น.ด้วย

เดินรณรงค์สวดมนต์ข้ามปี ปี 54

แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต ผู้ก่อตั้งสเถียรธรรมสถาน กล่าว ว่า การฉลองปีใหม่ไม่จำเป็นเสมอไปว่าต้องใช้ของมึนเมา ความสนุกเกิดขึ้นได้โดยไม่ต้องทำลายสมอง สติ การภาวนาด้วยการสวดมนต์ ก็สามารถสร้างความสุขได้ โดยในคืนข้ามปี วันที่ ๓๑ ธ.ค. จะมีกิจกรรมซึ่งนำศิลปะมาผสมผสานกับธรรมะ เพื่อให้เข้าถึงจิตใจประชาชนทุกคน เช่น ระบำธรรมะ พุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี ซึ่งนำดนตรีร่วมสมัยมาประกอบเรื่องราวพุทธกาล แฝงด้วยธรรมะ แม้จะเป็นวัยรุ่น คนหนุ่มสาว ก็เข้าถึงได้ง่าย ทั้งนี้ การสวดมนต์ ถือเป็นศิลปะอย่างหนึ่ง การออกเสียงตามจังหวะการหายใจ คือ การเรียกสติ ซึ่งสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างดี

สำหรับผู้สนใจ ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaihealth.or.th และร่วมเชิญชวนให้นานาชาติได้เห็นประเพณี วัฒนธรรม การจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี เริ่มต้นดี ชีวิตดี ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ด้วยการใส่ #PrayforLife ผ่านทุกข้อความที่ทวีตทาง Twitter สำหรับผู้ใช้ iPhone,ipad,ipod สามารถดาวน์โหลด Mobile Application หนังสือสวดมนต์ข้ามปี(Pray for Life)ฟรี!ได้ที่

qr app

ที่มา : สำนักข่าว สสส.