จังหวัดอุบลราชธานี ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมสวดมนต์ข้ามปีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2555


นายสุรพล สายพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า จากที่ประชุมมหาเถรสมาคม เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2554 มีมติเห็นชอบจัดกิจกรรมโครงการสวดมนต์ไหว้พระเจริญจิตภาวนา เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ทรงเจริญพระชนมายุ 84 พรรษา วันที่ 5 ธันวาคม 2554 และสร้างความเป็นสิริมงคลในชีวิตของประชาชน

จังหวัดอุบลราชธานี จึงได้จัดทำโครงการสวดมนต์ข้ามปีอุบลราชธานีศรีวนาลัย วิถีไทยวิถีพุทธ ลด ละ เลิกอบายมุข หยุดภัยน้ำเมา ร้อยดวงใจทำความดีถวายแด่พ่อหลวง เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 เริ่มเวลา 22.00 น. ของวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ถึงเวลา 00.09 น. วันที่ 1 มกราคม 2554 โดยให้วัดต่าง ๆ ในจังหวัดอุบลราชธานี ประกอบพิธีสวดมนต์ข้ามปี และเชิญชวนพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมกิจกรรมที่วัดใกล้บ้าน

ที่มา: สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์


นายพรชัย โควสุรัตน์ นายกอบจ.อุบลฯ เปิดเผยว่า เนื่องจากในที่ประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 30/2554 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2554 ที่ปะชุมได้มีมติเห็นชอบจัดกิจกรรมโครงการสวดมนต์ไหว้พระเจริญจิตภาวนา เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอดุลยเดชมหาราชทรงเจริญพระ ชนมายุ 84 พรรษา วันที่ 5 ธันวาคม 2554 และสร้างความเป็นสิริมงคลในชีวิตของประชาชน

สำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี จึงได้จัดทำโครงการสวดมนต์ข้ามปีอุบลราชธานีศรีวนาลัย วิถีไทยวิถีพุทธ ลด ละ เลิกอบายมุข หยุดภัยน้ำเมา ร้อยดวงใจทำความดีถวายแด่พ่อหลวง เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2554 โดยให้วัดต่าง ๆ ในจังหวัดอุบลราชธานี ประกอบพิธีสวดมนต์ข้ามปี และเชิญชวนพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมกิจกรรม ณ วัดใกล้บ้าน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี และคณะสงฆ์วัดหลวง จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี เริ่มต้นดี ชีวตดีในปีใหม่ ณ วิหารพระเจ้าใหญ่องค์หลวง วัดหลวง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลฯ และบูชาพระราหูรับโชค เสริมบารมี ในวันที่ 31 ธันวาคม 2554 เวลา 22.00 – 00.09 น. เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตสำหรับประชาชนทั่วไป เนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
ที่มา: ประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักปลัด อบจ.อุบลฯ