เริ่มต้นดี ชีวิตดี ในปีใหม่ ๒๕๕๕

ชาวจังหวัดสระแก้ว เคานท์ดาวน์วิถีพุทธ ร่วมใจสร้างความดี ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๕ โดยการร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สร้างบุญกุศล ช่วยให้จิตเป็นสมาธิ เกิดปัญญา  เปรียบเสมือนการได้เฝ้าพระพุทธเจ้า และเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดสระแก้ว,หน่วยงานราชการ-เอกชน และประชาชนจังหวัดสระแก้ว ร่วมจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ทำความดี ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๔  เวลา ๒๒.๐๐ น.  ถึง   วันที่  ๑  มกราคม  ๒๕๕๕  เวลา ๐๑.๐๐ น. ณ วัดในเขตพื้นที่จังหวัดสระแก้ว

จากการประชุมคณะสงฆ์ โดยเจ้าคณะจังหวัดสระแก้ว มีนโยบายให้ทุกวัดมีกิจกรรมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ สวดมนต์ข้ามปี เพื่อให้ประชาชนชาวจังหวัดสระแก้ว ได้ทำความดีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ด้วยการไหว้พระสวดมนต์เจริญจิตภาวนา ส่งผลทำให้ประชาชนในจังหวัดสระแก้วสนใจ และเข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีทำความดีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันอย่างมากมาย บรรยากาศภายในวัดมีแต่รอยยิ้มที่อิ่มบุญ ด้วยบุญอันบริสุทธิ์ บุญที่เต็มไปด้วยความเมตตาปราณี มุทิตา อุเบกขา เป็นเนื้อนาบุญที่แท้จริง ไม่มีผู้คนดื่มสุราเข้าร่วมกิจกรรม

วัดที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาล มีจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมในปีนี้ คิดค่าเฉลี่ยแต่ละวัดไม่ต่ำกว่า 600 ราย ส่วนวัดที่ในเขตตำบลต่างๆ คิดค่าเฉลี่ยแต่ละวัดไม่ต่ำกว่า 150-200 ราย จากการสรุปจำนวนวัดที่เข้าร่วมกิจกรรมในปีนี้มีจำนวนมากกว่า  ๕๐ วัด ในเขตจังหวัดสระแก้ว

นายวิสุทธิศักดิ์  จันที

ผู้ประสานงานเครือข่ายฯ จังหวัดสระแก้ว