เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดนครนายก นำโดย นายชัยพร  ทวีวงษ์ ได้นำเยาวชนนักรณรงค์งดเหล้าและเยาวชนนักพัฒนาตำบลโคกกรวด ร่วมงาน สวดมนต์ข้ามปี 2554-2555 ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ ณ วัดประสิทธิเวช อ.องครักษ์ จ.นครนายก และ วัดโพธิ์งาม อ.เมือง จ.นครนายก เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ที่ผ่านมา โดยเริ่มทำกิจกรรมในเวลา 22.00 – 01.00 น. ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) หน่วยงานราชการ วัด และประชาชนที่มีใจบุญทำความดี ต้อนรับปีใหม่ 2555 เพื่อตั้งจิตอธิฐานถวายเป็นพระราชกุศล ๘๔ พรรษา แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และตั้งก้าวสู่พุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี รวมทั้งเป็นสิริมงคลแก่พุทธศาสนิกชนชาวไทยทั่วประเทศ  โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก นายสุทธิพงษ์   จุลเจริญ  เป็นประธาน ที่วัดประสิทธิเวช  อ.องครักษ์  จ.นครนายก

การสวดมนต์ข้ามปี ณ วัดประสิทธิเวช อ.องครักษ์ จ.นครนายก ซึ่งทำมาทุกๆปี อยู่แล้วนั้น ประชาชนที่มาร่วมงานนั้นจะทราบข่าวโดยไม่ต้องประชาสัมพันธ์ใดๆ เลย มีทุกเพศทุกวัย อายุตั้งแต่ประมาณ 8 ปี ขึ้นไป จำนวนประมาณ 3,000 คน ผู้ปกครองจะนำมาทำกิจกรรมดังกล่าว เพื่อให้ลูกหลานรู้จักเลือกกิจกรรมที่จะทำข้ามปีที่ดีงามอย่างเช่น  กิจกรรม “สวดมนต์ข้ามปี” และเป็นการปลูกฝังให้เด็กเป็นคนดี เป็นพุทธศาสนิกชนที่มีศีลธรรม

ภายในงานนี้ ได้นำเยาวชนนักรณรงค์งดเหล้านครนายกไปทำน้ำดื่มเพื่อสุขภาพแจกประชาชนที่มาร่วมงานภายในงาน และได้ทำเข็มกลัด เพื่อเป็นของที่ระลึกแก่ผู้ที่มาร่วมงาน สวดมนต์ข้ามปี 2554-2555

นายสิทธิพจน์  อ้นฟัก
เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดนครนายก